Zaznacz stronę

PROGRAM

Kraków, 27-28 kwietnia 2017 r.
Miejsce obrad: Centrum Kongresowe ICE Kraków

ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2017
dzieńgodzinyprogram - informacje szczegółowe
Dzień 1 – 27 kwietnia, czwartek
13:00Rejestracja
13:30-14:30Lunch bufetowy
14:30-15:00Ceremonia otwarcia

- Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
- Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki
- Taleb Rifai, Sekretarz Generalny, UNWTO
- Elżbieta Bieńkowska - Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska (przekaz wideo)
15:00-15:30Wystąpienie inauguracyjne Pascal Lamy, Przewodniczący Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce
15:30-16:00Przerwa kawowa
16:00-17:30SESJA 1:
Zarządzanie turystyką jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Podczas tej sesji omówione zostaną ramy polityczne i modele zarządzania, które mają skutecznie zachęcić podmioty związane z turystyką do rozwoju tego sektora w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i etyczny. Przedstawione zostaną przykłady polityki realizowanej na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Potwierdzą one, iż przedsięwzięcia wdrażane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z uwzględnieniem opinii społeczeństwa przyczyniają się do bardziej odpowiedzialnego funkcjonowania instytucji i przynoszą wymierne efekty. Sesja ma jasno wykazać, że same ramy regulacyjne nie wystarczą do wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju i że do osiągnięcia tego celu konieczne jest poczucie odpowiedzialności całego społeczeństwa

Moderator: Ólöf Ýrr Atladóttir, Wiceprezydent Europejskiej Komisji Turystyki (European Travel Commission - ETC) i Dyrektor Generalny Islandzkiej Rady Turystyki

Zaproszeni goście:
- Karla Šlechtová, Minister Rozwoju Regionalnego, Czechy
- Evaldas Gustas, były Minister Gospodarki Litwy i Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego UNWTO
- Gheorghe Bogdan Tomoioaga, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Turystyki, Rumunia
- Marion Weber, Przewodnicząca Wydziału Polityki ds. Turystyki, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, Niemcy
- Mr. George Tziallas, Sekretarz Generalny ds. Polityki i Rozwoju Turystyki, Ministerstwo Turystyki, Grecja
- dr Xavier Font, wykładowca zrównoważonego marketingu, University of SurreyDyskusja
20:00

Kolacja powitalna
Dzień 2 – 28 kwietnia, piątek
09:30-11:00SESJA 2:
Konieczność rozwoju turystyki dostępnej dla wszystkich
Sesja ta będzie dotyczyła potrzeby rozwoju turystyki dostępnej dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich umiejętności czy sytuacji społeczno-ekonomicznej. Przedstawione zostaną inicjatywy w dziedzinie turystyki dla wszystkich, postrzegane nie tylko jako działania w obszarze realizacji praw człowieka i zasady równości, ale również jako źródło znacznych możliwości rozwoju dla miejscowości turystycznych. Ośrodki, produkty i usługi w obszarze turystyki integrującej społecznie powinny spełniać potrzeby rożnych grup klientów. Powinny być więc dostępne dla większej liczby osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi i coraz liczniejszych osób starszych. Z kolei integrujące społecznie miejsca pracy, uwzględniające różnice między ludźmi mogą spowodować, że przedsiębiorstwa turystyczne staną się bardziej innowacyjne, a zarazem bardziej konkurencyjne dzięki reagowaniu na nowe trendy pojawiające się w społeczeństwie.

Moderator: Rajan Datar, dziennikarz, BBC World News

Zaproszeni goście:
- Ivor Ambrose, Dyrektor Zarządający, Europejska Sieć na Rzecz Dostępnej Turystyki (European Network for Accessible Tourism – ENAT)
- Marco Pizzio, Kierownik Projektu, Europa bez Barier (Europe Without Barriers - EWB), Przewodniczący, Społeczna i Dostępna Turystyka, Włoskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych na SM (Italian Association of Multiple Sclerosis - AISM)
- Magnus Berglund, Dyrektor programu na rzecz dostępności dla niepełnosprawnych w sieci hotelowej Scandic, Szwecja
- Lee McRonald, Menedżer ds. Współpracy Międzynarodowej, VisitScotland
- Francisco Madelino, Prezes, Fundacja INATEL, Portugalia

Dyskusja
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:00SESJA 3:
Główne wyzwania w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi i kulturowymi miejscowości turystycznych
Celem tej sesji jest omówienie innowacyjnych, skierowanych do wielu podmiotów modeli zarządzania, które umożliwiają miejscowościom turystycznym zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla przyszłych pokoleń, a jednocześnie zwiększają potencjał ekonomiczny i zapewniają wyższą jakość usług turystycznych. Podczas tej sesji omówione zostaną wyzwania takie jak: zmiany klimatu, zachowanie bioróżnorodności, wykorzystanie energii odnawialnej, efektywność energetyczna, zmiany społeczno-kulturowe spowodowane rozwojem turystyki, zachowanie pierwotnego charakteru miejscowości turystycznych oraz zapobieganie ich przeludnieniu. Uczestnicy sesji odniosą się do ewentualnych negatywnych skutków rozwoju turystyki, które mogą wystąpić w przypadku braku zrównoważonego podejścia i właściwego planowania. Jednocześnie przedstawiony zostanie wkład turystyki w ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz zachowanie wspólnego dziedzictwa.

Moderator: Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zaproszeni goście:
- Helga Bauer, Wiceprezes, European Destinations of Excellence (Eden Network Association)
- Björn Jonzon, Dyrektor Zarządzający, Stora Brännbo Conference & Hotel - Sigtuna, Szwecja
- Peter DeBrine, Senior Project Officer, Sustainable Tourism, UNESCO World Heritage Centre
- Amitava Bhattacharya, Założyciel i Dyrektor, Social Enterprise banglanatak.com, India
- prof. dr. hab. Tomasz Domański, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki oraz Przedstawiciel Miasta Łodzi
- Antje Monshausen, Dyrektor Tourism Watch, Bread for the World, Niemcy

Dyskusja
13:00-14:15Przerwa obiadowa
14:15-16:00SESJA 4:
Firmy jako beneficjenci odpowiedzialnego podejścia na każdym etapie łańcucha usług w turystyce
Podczas tej sesji przedstawione zostaną przykłady działań zgodnych z zasadą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, pomyślnie wdrażanych w branży turystycznej - w szczególności działań, które przyczyniają się do zrównoważonego i odpowiedzialnego świadczenia usług na każdym etapie. Omówione też zostaną zależności między etycznym działaniem przedsiębiorstw a innowacyjnością, konkurencyjnością i ogólną jakością usług. Ponadto uczestnicy ocenią, w jaki sposób nowe modele działalności i nowo powstające firmy mogą pełnić rolę liderów w obszarze promowania praw człowieka, dobra lokalnej społeczności i ochrony środowiska. Podczas sesji poruszona też zostanie kwestia podnoszenia świadomości klientów w dziedzinie odpowiedzialnej konsumpcji i świadomego podejmowania decyzji w obszarze turystyki.

Moderator: Pedro Ortún, Principal Adviser, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

Zaproszeni goście:
- Ireneusz Węgłowski, Wiceprezes Zarządu Orbis S.A
- Marta Martín Martín, VP Internal Communications & Corporate Responsibility, NH Hotel Group
- Helena Egan, Global Director, Industry Relations, TripAdvisor
- Mike Brauner, Senior Manager for Sustainability, TUI Group
- Agnès Weil, Director of Sustainability and Philanthropy, ClubMed
- Angelica Mkok, Head of Social Responsibility, Amadeus IT Group

Dyskusja
16:00-16:10Przerwa kawowa
16:10-16:20Rekomendacje Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania ocen i opinii na platformach cyfrowych

Pascal Lamy, Przewodniczący Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce
16:20-16:30Uroczyste podpisanie zobowiązania sektora prywatnego do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce, przyjętego przez UNWTO

Uwagi wstępne Taleb Rifai, Sekretarz Generalny, UNWTO
Ceremonia podpisania zobowiązania przez grupę firm i stowarzyszeń branżowych, które w swojej codziennej działalności realizują stabilną politykę i strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etyki, do promowania jego zasad wśród swoich partnerów handlowych, dostawców, pracowników i klientów, a także informowania Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce o konkretnych podejmowanych przez siebie działaniach.
16:30-16:45Przedstawienie wniosków z 3. Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce

Rajan Datar, dziennikarz, BBC World News
16:45-17:30Wystąpienia końcowe

- Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
- Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Pedro Ortún, Główny Doradca, Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
- Zoltán Somogyi, Dyrektor Wykonawczy, UNWTO
Dzień 3 – 29 kwietnia, sobota
09:00-13:00opcja 1: Wizyta techniczna - Kraków Stare Miasto (4 godziny)
09:00-17:00opcja 2: Wizyta techniczna - okolice Krakowa (8 godzin)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE ORAZ WIZYTY TECHNICZNE

PRZYJĘCIE POWITALNE

Oficjalna kolacja powitalna wydawana przez prezydenta Krakowa odbędzie się 27 kwietnia o godz. 20.00 w oddziale Muzeum Narodowego w Sukiennicach
Sukiennice, Rynek Główny 3.

Strona internetowa Galerii w Sukiennicach: http://mnk.pl/oddzial/galeria-sztuki-polskiej.

Rejestracji na kolację powitalną należy dokonać przed 15 kwietnia 2017 r. (sobota)

Uczestnikom kongresu, którzy planują przedłużyć swój pobyt w Polsce gospodarz oferuje bezpłatne wizyty techniczne, a także możliwość udziału w wybranej wycieczce.

Sukiennice National Gallery

The Cloth Hall, Rynek Główny 3, Main Market Square

ICE Congress Centre

ul. Marii Konopnickiej 17
31-358 Kraków

WIZYTA TECHNICZNA – KRAKÓW Stare Miasto (4 godziny)
29 kwietnia 2017
zwiedzanie Krakowa (4 godziny)
Maksymalna liczba uczestników: 50
Rejestracja: zapisy na wycieczkę zostały zakończone
Miejsce zbiórki: rekomendowane hotele kongresu – Q Hotel Plus, Novotel Kraków Centrum

Program wycieczki obejmuje:
 

 • 09:00: Odbiór uczestników z hoteli Q Hotel Plus, Novotel Kraków Centrum
 • 09:20-10:20: Zwiedzanie Katedry na Wawelu i dziedzińca zamkowego
 • 10:20-11:40: Dalsze zwiedzanie i spacer od Wawelu w kierunku Rynku Głównego: ul. Kanoniczna, ul. Grodzka, Plac Wszystkich Świętych, ul. Franciszkańska, ul. Bracka, Rynek Główny, Sukiennice, Kościołem Mariackim, Kościół Św. Anny, Dzielnicę Uniwersytecką
 • 11:40-12:00: Przejście ulicą Piłsudskiego do Muzeum Witrażu
 • 12:00-13:00: Zwiedzanie muzeum

WYCIECZKA – okolice KRAKOWA (ok. 8 godzin)
29 kwietnia 2017
Wycieczka – okolice Krakowa (ok. 8 godzin)
Rejestracja: zapisy na wycieczkę zostały zakończone
Miejsce zbiórki i odjazdu: rekomendowane hotele kongresu – Q Hotel Plus, Park Inn Radisson, Ibis Kraków Centrum, Novotel Kraków Centrum

Program wycieczki:

 • 9:00-9:30: Odbiór uczestników z hoteli Q Hotel Plus, Park Inn Radisson, Ibis Kraków Centrum, Novotel Kraków
 • 9:30-10:30: Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej (miejscowość z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO)
 • 10:40-12:00: Zwiedzanie bazyliki oraz towarzyszących jej zabytków architektury
 • 13:00: Lunch po drodze do Lipnicy Murowanej (w tym dania regionalne, deser)
 • 14:00: Przejazd do Lipnicy Murowanej, zwiedzanie Kościół św. Leonarda (obiekt z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO)
 • 14:30-16:00: Warsztaty rękodzieła ludowego – palmy wielkanocne, degustacja lokalnych potraw
 • 16:00: Podóż powrotna do Krakowa

Na wycieczki wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 • Lipnica Murowana - Kościół Św. Leonarda
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Lipnica Murowana - palmy wielkanocne

Kalwaria Zebrzydowska

Lipnica Murowana – kościół Św. Leonarda

Lipnica Murowana – palmy wielkanocne

Organizatorzy:

Wsparcie: