Zaznacz stronę

O Kongresie

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku (UNWTO, 2016). Dzięki temu turystyka tworzy około 11% światowego PKB i zapewnia co jedenaste miejsce pacy. Nie ma wątpliwości, że gwałtowny rozwój tego sektora niesie ze sobą ogromne korzyści. Turystyka przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, międzynarodowego przepływu osób i przedsiębiorczości, a także do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w wielu krajach i regionach. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie ubóstwa, sprzyja prowadzeniu dialogu międzykulturowego i większej tolerancji.

Turystyka zapewnia również ogromne możliwości w zakresie umocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej oraz ogólnej poprawy sytuacji kobiet i młodzieży, społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych tam, gdzie ich pozycja we wcześniejszych okresach była znacznie słabsza.

pokaż więcej …

I

3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce odbędzie się w dniach 27–28 kwietnia 2017 r. w Krakowie.

Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowe ICE – www.icekrakow.pl

fot.: Zamek Królewski na Wawelu

Organizatorzy:

Wsparcie: